Όροι Επιστροφών

Επιστροφές/Αλλαγές
Για τις ηλεκτρονικές αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεχόμαστε επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων εντός 14 ημερών από την αποστολή του.  Τα επιστρεφόμενα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Πάρνηθος 33
14564, Νέα Κηφισιά
Ελλάδα

Για να ολοκληρωθεί μία επιστροφή - αλλαγή θα πρέπει  το προϊόν να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης. Δεν θα δεχτούμε εμπορεύματα που έχουν φθαρεί, έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί. Θα πρέπει δε να φέρουν την συσκευασία τους. Επιστροφές - αλλαγές θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα σε 5-7 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή. Οι επιστροφές μπορούν να εκδοθούν μόνο με έκδοση παραστατικών ίδιας μορφής με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Πλήρης αξίες εμπορευμάτων θα επιστρέφονται - ανταλλάσσονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ωστόσο, εμπορεύματα προς πώληση πρέπει να επιστρέφονται - ανταλλάσσονται εντός 14 ημερών από την αγορά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα αποστολής δεν θα υπόκεινται σε επιστροφή και ότι διαφορετική πολιτική μπορεί να ισχύει στο κατάστημα.

Συστήνουμε την αποστολή προς επιστροφή εμπορευμάτων με ασφαλισμένα ταχυδρομικά δέματα για σκοπούς παρακολούθησης καθώς και για την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για την τιμή αγοράς της αποστολής. Δεν θα αναλάβουμε την ευθύνη για την επιστροφή ή την αποζημίωση σε περίπτωση που το δέμα επιστροφής χαθεί, κλαπεί ή έχει τύχει εσφαλμένου χειρισμού.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή των εμπορευμάτων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστροφής κατά την κρίση μας.

Η αλλαγή ενός εμπορεύματος που αγοράζεται από το kartshop.gr περιλαμβάνει μια εύκολη διαδικασία δύο σταδίων. Πρώτον, παρακαλούμε ξεκινήστε με μια σε απευθείας σύνδεση επιλογή για τον εντοπισμό και την αγορά του προϊόντος αντικατάστασης. Δεύτερον, επιστρέψτε το πρωτότυπο εμπόρευμα, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το επιστρεφόμενο είδος πρέπει να παραληφθεί από εμάς στην αρχική του κατάσταση και ότι η νέα παραγγελία υπόκεινται σε διαθέσιμα εμπορεύματα. Έξοδα αποστολής για οποιαδήποτε επιστροφή αντικειμένων είναι ευθύνη του πελάτη.